מסמך באמהרית ואיטלקית עם חותם - אילוסטרציה למאמר אי חידוש רישיון עסק - האם מחויב בשימוע

ביום 4.1.2018 ניתנה החלטה של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה שדחתה בקשה לצו ביניים כנגד החלטת עיריית נהריה לפיה סורבה בקשת היתר לחידוש רישיון עסק.[1]

המדובר בעסק שבעבר ניתן לו רישיון עסק למשחקים (משחקי מחשב…) לפי פריט 6 .7 לצו רישוי עסקים – ובקשת היתר לחידוש רישיון העסק סורבה בעקבות ממצאי משטרת ישראל בדבר קיום משחקים אסורים.

אחת הטענות העיקריות (והמעניינות…) שהועלו ע"י מבקש הארכת רישיון העסק בבקשה לצו ביניים, הייתה שנפגעה זכות השימוע שלו, היות והעירייה הסתמכה על ממצאים וראיות שקיבלה ממשטרת ישראל, לרבות מסמכי טענות שב"כ העותר הגיש למשטרת ישראל.

בהקשר זה מעניינות קביעותיו של בית המשפט בהחלטה שניתנה:

  • ישנן שלוש קטגוריות בנוגע להחלטת סירוב:

האחת – אי מתן רישיון עסק חדש;

השנייה – אי חידוש רישיון עסק קיים;

השלישית – ביטול רישיון עסק במהלך תקופת תוקפו;

  • אי חידוש רישיון עסק אינו מקביל למצב של ביטול רישיון עסק קיים.

אמנם לא די בחשד בלבד כדי שלא לחדש רישיון עסק ונדרשת תשתית ראייתית ממשית – אולם לא נדרשת הוכחה משכנעת שאינה מותירה מקום לספקות סבירים כטענת העותר.

  • סעיף 7 ג' לחוק רישוי עסקים, העוסק בביטול רישיון עסק קיים – אינו חל במקרה של סירוב לחידוש רישיון עסק ואינו מקנה כשלעצמו מתן זכות שימוע.
  • זכות השימוע חלה במקרה זה מכח העקרונות הכלליים של המשפט המינהלי.

יחד עם זאת, היות וכלל טענות העותר שנמסרו לפני כן למשטרת ישראל היו בפני העירייה בטרם מתן החלטתה – לא  מצא  בית המשפט פגם משמעותי ומהותי באי מתן זכות הטיעון.

  • חובת מתן זכות הטיעון (השימוע) – אינה בהכרח לקיים שימוע בעל – פה וניתן לעשות זאת גם בכתב.

לנוכח מכלול הנסיבות בית המשפט הגיע למסקנה כי אין הצדק להעתר לבקשה לצו ביניים ודחה אותה.

העתירה נקבעה לדיון לגופא.


[1] עת"מ 17 – 12 – 48776 מיכאלי נ' עיריית נהריה ומשטרת ישראל;

החלטה מיום 4.1.18 שניתנה ע"י כב' השופט מנחם רניאל, בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה.