כתיבת נתונים חשבונאיים - אילוסטרציה למאמר בוטל דו"ח חיוב אישי כנגד בכירי רשות מקומית
דוח ביקורת

דו"ח ביקורת של היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים משנת 2012 ביקש להטיל חיוב אישי בסך מאות אלפי שקלים על עובדי ציבור ברשות מקומית במרכז הארץ, בגין הקמת מגרש ספורט, תוך טענות לאי-סדרים, לכאורה.

הדו"ח, הוכן באמצעות משרד רואי חשבון חיצוני, מנה מאות עמודים ובו נטען כי גזבר הרשות המקומית אחראי באופן אישי להתקשרויות שביצע ועד מקומי במועצה אזורית במרכז הארץ, זאת לכאורה בניגוד לכללי מנהל תקין.

במענה לדו"ח הוכנו תגובות, הן של הרשות המקומית והן של העובדים, אשר בהן הובהר כי דו"ח הביקורת מנוגד לתפיסת השלטון הדו-רובדי במועצה האזורית – צורת שלטון ייחודית בה קיימת מועצה אזורית המנהלת את כלל הישובים הפועלים בתחומה, כאשר לועד המקומי אחריות, סמכויות ותחומים בהם הוא מנהל את הישוב הספציפי בו הוא פועל.

היחידה לחיוב אישי מוסמכת להטיל על עובדי ציבור את האחריות להוצאה כספית שלא כדין מקופת הרשות המקומית. 

חיוב אישי הינו, למעשה, קנס המוטל באופן אישי על בעלי תפקידים ונושאי משרה ברשויות המקומיות, בגין הוצאה בלתי חוקית מקופת הרשות, ומיועד להרתעת ראשי הרשויות ועובדיהן משימוש לא חוקי בכספי ציבור.

בהתאם לכך, מי שנמצא אחראי להוצאה שלא כדין נדרש להשיב, מכיסו הפרטי, את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה אחראי, כולה או חלקה.

הנוהל גובש בשנת 2001 על ידי מנכ"ל משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי, ופורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001.

בהתאם לנוהל האמור, מוכן דו"ח חיוב אישי המועבר לתגובת מושאי הדו"ח, לאחר מכן, הדו"ח והתגובות לו מועברות לבחינת הועדה המייעצת לעניין חיוב אישי במשרד הפנים הנותנת את המלצתה למנכ"ל משרד הפנים – אשר נדרש להחליט אם להטיל חיוב אישי, אם לאו.

במקרה דנן, בתום הליך ארוך ומורכב (שארך לא פחות מ-6 שנים), בו יוצגה הרשות המקומית על-ידי משרדנו, החליטו לבסוף הוועדה המייעצת לעניין חיוב אישי ומנכ"ל משרד הפנים – מר מרדכי כהן, באופן תקדימי, לבטל כליל את המלצות הדו"ח ולהימנע מהטלת חיוב אישי על נושאי המשרה.

את הרשות המקומית ייצגו עו"ד שלמה ולדמן ועו"ד מתן פריידין ממשרדנו.