הצלחות

במהלך השנים צברנו לא מעט הצלחות עבור לקוחותינו

תכנון ובניה

ליווי משפטי (הן מצד היזם והן מצד מוסד התכנון) של תכנית בניין עיר- ובין היתר תכנית מתאר לאזורי תעשיה, תכניות מתאר כוללניות (בין השאר, תכנית מתאר כוללנית של עמק חפר וחבל מודיעין), תכניות מתאר למגדלי מגורים וכיו"ב.

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב בייצוג מוצלח ומיטבי של יזמים, וועדות מקומיות ותושבים פרטיים בעשרות רבות של עררי תכנון ובניה בתחומי הרישוי, הפיצויים והיטלי השבחה. בין היתר, משרדנו ייצג בעררים הנוגעים לאזורי תעשיה שונים כגון מתחם ה"איירפורט סיטי", הקמת מרכזים מסחריים, בקשות להיתרים במרחב הכפרי והעירוני, תמ"א 38.    

ייצוג הוועדה המקומית בפסה"ד בעניין דוידוביץ' (עת"מ 12422-12-12) בו נקבע כי לא ניתן להקים בית אריזה מסחרי לביצים בקרקע חקלאית.

משרדנו ייצג ועדה מקומית בבית המשפט העליון בהליך בו נקבע עקרון התכנון הכולל כעקרון יסוד תכנוני. באותו מקרה המערערים רצו כי תאושר תכנית נקודתית הנוגעת אך ורק למגרש שלהם. ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת הרשות כי יש להעדיף תכנון כולל למושב כולו, על-פני קידום תכניות ספציפיות ונקודתיות.

ייצוג בבתי משפט (ליטיגציה)

מוסדות התכנון סרבו לאשר היתר בניה להקמת שני מגדלי מגורים ברחובות, בטענות שונות ולרבות הוראות שימור והשלכות סביבתיות.

בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה בשם היזם ע"י משרדנו בג"ץ אישר את הקמת מגדלי המגורים.

שפכי נחל שכם וטול כרם מזהמים מזה שנים את אחד הנחלים בשטח מדינת ישראל, תוך שהם גורמים למפגע תברואתי וסביבתי. בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה באמצעות משרדנו, התחייב משרד האוצר לממן ולהקים מתקן לטיהור שפכי הרשות הפלסטינית בעלות מוערכת של כ-250,000,000 ₪.

משרדנו ייצג לקוח – מכללה לרפואה אלטרנטיבית, נגדו הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בת"א בגין הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר וגניבת עין – בקשר עם לימוד שיטת טיפול רפואית במכללה. לאחר הליך משפטי ארוך שכלל חקירות עדים, כולל עד תביעה שהגיע במיוחד מדרום קוריאה, נדחתה במלואה התביעה כנגד המכללה והתובעים חוייבו בהוצאות משפט בסך של 15,000 ₪.    

משרדנו הגיש בקשה לרשם סימני המסחר, למחיקת סימני מסחר מכוח סעיף 39 לפקודת סימני המסחר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972 (הסימנים "onnuri" ו – "sujok"). למרות שהבקשה הוגשה לאחר שחלפו 5 שנים ממועד פרסום הסימנים, באופן שצמצם את עילות המחיקה, קיבל רשם סימני המסחר את בקשת המחיקה שהוגשה ע"י משרדנו (לאחר הליך דיוני ארוך שכלל חקירת עדים רבים), והורה על מחיקת הסימנים מפנקס סימני המסחר.  

עורכי הדין במשרדנו מייצגים לקוחות בסכסוכים מסחריים הנוגעים לסכסוכי בעלי מניות, תביעות כספיות, תביעות חוזיות, בבתי משפט ובבוררויות. כך למשל, משרדנו ייצג בהצלחה גוף ציבורי שזכה בבוררות כספית בסך עשרות מיליוני ₪ הנוגעת לפרויקט בינוי; ייצוג חברה בע"מ ובעלי השליטה בסכסוך מורכב כנגד בעלי מניות המיעוט אשר טענו לקיפוחם.

משרדנו ייצג את עיריית חדרה בתביעת נזיקין בסך של מיליוני ₪ של בחור שנפל מטרקטורון בשטח השיפוט של העירייה והפך לפרפלג (משותק בפלג גופו התחתון). התביעה הופנתה כנגד העירייה (למרות שהתאונה ארעה בשטח בבעלות פרטית) בטענה כי העירייה לא גידרה את מקום התאונה הנטענת למרות שלטענת הנפגע, מדובר במקום / מבנה מסוכן. בסופו של הליך משפטי מורכב וארוך (מספר שנים) נדחתה במלואה התביעה כנגד העירייה. 

משרדנו מייצג לקוחות שונים בתביעות הנוגעות לתחום הנדל"ן הן בכל הנוגע לסכסוכים הנוגעים לבעלות ורישום מקרקעין, פינוי מושכר, התנגדויות לפרויקטי בינוי שונים. כך למשל, משרדנו ייצג לקוחות שהגישו תביעה לפינוי מושכר של אדם ששכר נחלה במשך 17 שנה וסירב להתפנות כאשר בעלי הזכויות במשק רצו למוכרו. בית המשפט קיבל את התביעה והורה על פינויו של השוכר ללא כל פיצוי, תוך דחיית הטענה של דיירות מוגנת. 

לעורכי הדין במשרדנו ידע וניסיון רב בהליכי בוררות וגישור, בפרט בסכסוכים שבין רשויות מקומיות לגופים פרטיים. כך למשל, עוה"ד במשרדנו גישרו בהצלחה בסכסוך בין רשות מקומית באזור הדרום לבין חברה יזמית שהפעילה אתר קומפוסט גדול בשטחה; וכך עוה"ד במשרדנו גישרו בהצלחה בסכסוכים שבין רשויות מקומיות לבין יזמים בנוגע לארנונה אגרות והיטלים בסכומים של מיליוני שקלים רבים.

רשויות מקומיות

הכנת עתירה לבג"ץ בשם חבר מועצת העיר בעירייה גדולה לביטול תקציב העירייה, לנוכח העברה שלא כדין של תקציבי היטלי השבחה ופיתוח לתקציב הרגיל של העירייה.

בעקבות העתירה בוטל התקציב הרגיל של העירייה.

הכנת והגשת עתירה לבג"צ בשם רשות מקומית כנגד שר הפנים וחברה ממשלתית, לביטול פטור מארנונה ששר הפנים העניק לחברה הממשלתית ביחס לנכס המוחזק ע"י החברה הממשלתית. בעקבות הגשת העתירה בוטל הפטור מארנונה והחברה הממשלתית חוייבה בתשלומי ארנונה.

ייצוג של ועד מקומי בעתירה מינהלית שהוגשה לביטול תקפות החלטת הועד המקומי להטיל לראשונה צו מיסים לחיוב מיסי של הועד המקומי.

בעתירה נטען כי צו המיסים של הועד המקומי אינו תקף לנוכח אי קבלת אישור מיוחד של שר הפנים. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הועד המקומי שלא נדרש אישור שר הפנים אלא רק אישור המועצה שניתן, דחה את העתירה ואישר את תקפות צו המיסים של הועד המקומי.

גם בהליך הערעור שהוגש, בית המשפט העליון קיבל את הטענות שהועלו בשם הועד המקומי ואישר את תקפות צו המיסים של הועד המקומי.

בעקבות פסיקה זו נערך תיקון בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958 אשר לפיו בהטלה ראשונה נדרש גם אישור שרי הפנים והאוצר.

ייצוג של מועצה אזורית בעתירה מינהלית שהגישו כנגדה חברי קיבוץ כנגד חיובם בתשלומי היטלי פיתוח.

בעתירה נטען בין השאר שכבר היה קיים פיתוח בקיבוץ וכן שבעבר תושבי הקיבוץ נשאו בתשלומים למימון פיתוח באמצעות אגודת הקיבוץ.

בית המשפט דחה את העתירה וקיבל את הטענות שהועלו בשם המועצה האזורית.

נפסק ע"י בית המשפט, בפסיקה תקדימית, כי גם אם בוצעו בעבר עבודות פיתוח בישוב אך נדרשות כעת עבודות פיתוח נרחבות, המועצה האזורית רשאית ומוסמכת לגבות בגין כך היטלי פיתוח מלאים.

ניהול הליך משפטי לקבלת אישור לכינוס נכסים לצרכי מימון השלמת עבודות פיתוח בהרחבה של ישוב כפרי- לאחר שאגודת הישוב והקבלן המבצע נכנסו להליכי פירוק.

בעקבות ייצוג משרדנו, התקבל אישור בית המשפט למהלך כינוס הנכסים והתנהלו במשך תקופה ארוכה מהלכים לקבלת וגביית כספים למימון להשלמת עבודות הפיתוח הציבורי, לרבות גביית תשלומי פיתוח משלימים ממשתכנים ונקיטת הליכים לגביית תשלומי פיתוח.

בפועל הפיתוח הציבורי הושלם לשביעות רצון המשתכנים והמועצה.

משרדנו הגיש עתירה לבג"ץ כנגד חברותה של חברה בועדה לחלוקת הכנסות- לנוכח יעוץ מקצועי פרטי שנתנה בעבר בתחום זה לרשות מקומית אחרת, באופן המעלה חשש מהותי ומובנה לניגוד עניינים.

בעקבות הגשת העתירה ובטרם שנערך דיון, בוטל המינוי של חברת הועדה.

תובענות ייצוגיות

משרדנו, בשיתוף עם ד"ר עו"ד חיים שיין, מייצג את קבוצת טויוטה העולמית (TMC)  בתובענות ייצוגיות שונות אשר הוגשו כנגדה בישראל. בין היתר, הביא משרדנו לדחיית תובענה ייצוגית בהיקף של כ-50,000,000 ₪, אשר הוגשה כנגד טויוטה עקב קריאה חוזרת הנוגעת לחיזוק אום גלגל ההגה.

משרדנו ייצג תובעים ייצוגיים בתביעה כנגד ההסתדרות הציונית (ת.צ. 59299-06-15 פונד נ' ההסתדרות הציונית העולמית) – תביעה במסגרתה אושר הסדר פשרה בגין גביית אגרות חברה משכנת שלא כדין ע"י החטיבה להתיישבות – דבר שהביא להפחתת אגרות בסך מיליוני ₪.

משרדנו ייצג תובע כנגד קבוצת חוגלה בתובענה ייצוגית תקדימית הנוגעת להפרת הוראות "חוק הספאם" ע"י המשיבה (ת.צ. 45555-10-15  דרדיגר נ' חוגלה) - התביעה יושבה בהסדר פשרה בו ניתן פיצוי לכלל הנמענים אליהם שוגרו הודעות דואר זבל ע"י המשיבה.       

משרדנו ייצג רשויות מקומיות רבות בתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן. בין היתר, משרדנו הצליח להדוף בהצלחה תובענות שונות בנוגע לחיובי ארנונה, אגרות והיטלים, בסכום מצטבר של מאות מיליוני שקלים. להלן מס' דוגמאות לתובענות ייצוגיות בהן משרדנו ייצג בהצלחה רשויות מקומיות:

  • ת.צ. 3913-09-11 אינסלר נ' המועצה האזורית עמק חפר - דחיית תביעה ייצוגית הנוגעת לאופן חישוב אגרת הביוב הנגבית ע"י המועצה האזורית עמק חפר.
  • בר"ם 4303/12 אינסלר נ' מ.א. עמק חפר – קביעת הלכה תקדימית בבית המשפט העליון בנוגע לאופן תיקון בקשת אישור בתביעה ייצוגית.
  • בש"א (ת"א) 30048/07 דמקה נ' עיריית רחובות – דחיית תביעה ייצוגית בנוגע לגביית ארנונה ללא עדכון מדד פוחת מתשלומים דו-חודשיים. יצוין, כי תביעות ייצוגיות דומות התקבלו כנגד מספר רשויות.
  • ת.צ. 16697-11-14 ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ נ' מ.א. עמק חפר – תקדים בו חרף הגשת הודעת חדילה בעקבות התביעה לא נפסקו גמול ושכר טרחה לתובע הייצוגי.
  • ת.צ 52061-01-13 שרה אברהם נ' עיריית טבריה ועיריית אילת – דחיית תביעה ייצוגית הנוגעת לגביית הוצאות אכיפה על-ידי הנתבעות.

צור קשר

אנחנו תמיד זמינים כדי לעזור לך

כתבו לנו

כתובתנו

מגדלי ב.ס.ר 4 (קומה 19) | רח' מצדה 7, בני-ברק
טלפון – 03-7734500  |  פקס – 03-7734515
office@wdzf.co.il

עקבו אחרינו