מהי ליטיגציה?

ליטיגציה הינה אמנות הייצוג בבתי המשפט ובערכאות וטריבונלים מקצועיים אחרים.
ייצוג בבתי משפט הינו תחום משפטי נפרד ונבדל המזקיק יכולות מקצועיות ואישיות כדוגמת כושר ביטוי בעל-פה ובכתב, אינטליגנציה רגשית גבוהה, יכולת הופעהכריזמה וניסיון – אשר אין שני לו.

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב בהופעה בבתי המשפט בשלל ערכאותיהם מבית המשפט העליון, עבור בבתי המשפט המחוזיים והשלום ועד לטריבונלים מקצועיים דוגמת ועדות ערר לתכנון ובניה וועדות ערר לענייני ארנונה. 

עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות

עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות הינן הליכים משפטיים בהם "האזרח הקטן", או גוף פרטי אחר כלשהו כגון חברה, עותר כנגד החלטות שהתקבלו ע"י רשויות השלטון ואשר הוא נפגע מהן.

משרדנו עוסק תדיר בייצוג עותרים ומשיבים כאחד בעתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות לבתי המשפט לעניינים מנהליים. משרדנו עוסק בעתירות בתחומים שונים ובכלל כך: עתירות בענייני מכרזים, עתירות לפי חוק חופש המידע, עתירות כנגד המדינה ומשרדי ממשלה, עתירות בנושאי חינוך, עתירות בתחומי האגרות וההיטלים, דיני תכנון ובניה, דיני בחירות ועוד.

בשנים האחרונות ליווה משרדנו בהצלחה עתירות עקרוניות ומשמעותיות, כגון עתירה בה נקבע כי משרד האוצר יממן בניית מתקן לטיהור שכפי הרשות הפלסטינית בעלות כספית בסך מאות מיליוני שקלים, עתירה הנוגעת לאופן מימון פינוי אשפה מעסקים בתחומי הרשויות המקומיות, עתירה בתחום התכנון והבניה הנוגעת לאופן הבינוי המותר בשטחים חקלאיים, ועוד.

בוררות וגישור

חכמינו סברו כי "יפה כוח הפשרה מכוח הדין" (סנהדרין ה). אף אנו, לאחר שנים רבות של עיסוק במאות ואלפי תיקים בבתי המשפט, מאמינים כי קיימות דרכים אלטרנטיביות להליך המשפטי אשר לא אחת עדיפות על ההליך המשפטי הקלאסי המתברר בבתי המשפט.

היתרונות המרכזיים הטמונים בהליכי בוררות וגישור הינו החיסכון בזמן והגעה לתוצאה אשר לבעל הדין ישנה השפעה עליה. כך למשל, בהליך גישור לא ניתן לכפות על אחד הצדדים את התוצאה הסופית, אלא זו הינה אך ורק תוצר של הסכמה המושגת בין הצדדים.

עורכי הדין במשרד WDZF עוסקים רבות בהליכי בוררות וגישור, זאת הן בייצוג לקוחות המשרד בהליכים אלטרנטיביים אלה והן כבוררים ומגשרים בתיקים המצויים בתחום מומחיותם, כגון בתחום המנהלי, דיני רשויות מקומיות, אגרות והיטלים, תכנון ובניה, תובענות כספיות וכיוצא בכך.

ליטיגציה אזרחית-מסחרית

אחד מענפי ההתדיינות הפופולריים בבתי המשפט במדינת ישראל הינו התחום האזרחי-מסחרי הנוגע לסכסוכים בין תאגידים, בעלי מניות, יזמים ולקוחות פרטיים.

משרדנו עוסק בייצוג לקוחותיו בבתי משפט בסכסוכים מסחריים בתחומים שונים כגון: תביעות כספיות, סכסוכים הנוגעים לפרויקטי בינוי, סכסוכים חוזיים, ליטיגציה נדלנית, סכסוכים כספיים בתחומי האגרות וההיטלים, ועוד.

לעוה"ד במשרדנו ניסיון מצטבר של אלפי שעות בבתי משפט בהם צברו הישגים משמעותיים עבור לקוחות המשרד בכל התחומים הללו.