נכס ריק עם עציץ - אילוסטרציה למאמר סיווג נכס ריק בארנונה

בית המשפט העליון עושה סדר בכל הנוגע לחיוב של נכס ריק בארנונה
– וזאת במסגרת 2 בקשת רשות ערעור שהוגשו לאחרונה לו (אוג'-ספט' 2018) –
בבר"מ 3747/17 מנהל הארנונה של עיריית תל אביב נ' ליאו בל (1986) בע"מ
ובבר"מ 991/16 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' בית ארלוזורוב חברה בע"מ

במסגרת בקשות אלו נדונה השאלה, כיצד יש לחייב נכס ריק בארנונה – האם לפי הסיווג בתעריף הזול ביותר האפשרי מבין השימושים המותרים בהיתר הבניה, או שמא לפי הסיווג בתעריף הזול ביותר האפשרי מבין השימושים המותרים בתכנית החלה על המקרקעין הרלבנטים.
בית המשפט העליון קובע, כי משעה הוצא לנכס היתר בניה, הוא לבדו מגדיר את השימושים המותרים בנכס, ולא התב"ע החלה על המקרקעין. לפיכך, מן הדין לסווג את הנכס בארנונה בהתאם לשימושים מותרים אלו בלבד.