יישום חדש: דיווח מהיר במכירת דירהרשות המסים ומשרד השיכון והבינוי השיקו יישום חדש המאפשר לקבלנים לפשט את הדיווח במכירת דירה.
רשות המסים ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים יישום חדש, המאפשר לקבלנים לדווח באופן מקוון ופשוט יחסית –
הן לממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון והן לרשות המסים, במקרה של מכירת דירה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע, כי על קבלן המוכר זכות במקרקעין לתת דיווח/הצהרה ביחס לעסקה ופרטיה – וזאת בתוך 40 ימים מיום המכירה. בנוסף, לפי תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), תשס"ט-2008, על קבלן המוכר דירה להגיש הצהרה/דיווח על המכירה ופרטי העסקה, אף לממונה לפי חוק המכר – וזאת בתוך 40 ימים מיום המכירה.

היישום החדש מאפשר לקבלן למלא את ההצהרות עבור רשות המסים, ולשלוח אותן גם לממונה לפי חוק המכר. למעשה, מדובר בצעד שאמור להקל על הדיווח שמבצע קבלן בעת מכירת הדירה, ויאפשר טיפול יעיל יותר על הרשויות בדיווחים.

למעבר אל טופס דיווח מכירת דירה חדשה לממונה על חוק המכר באתר משרד השיכון והבינוי

עו"ד איתן דוד