פסיקה

על הדבש ועל העוקץ – הסכמי פיתוח

על הדבש ועל העוקץ – הסכמי פיתוח

מחלוקת משפטית המתנהלת מזה 11 שנים באה על סיומה, לאחר שבית המשפט העליון הבהיר לחברה יזמית, כי לא ניתן לבטל

קרא עוד ←
עדכון רטרואקטיבי של המחזיק בנכס

עדכון רטרואקטיבי של המחזיק בנכס

האם הרשות המקומית מחוייבת לעדכן מחזיק חדש באופן רטרואקטיבי, על-פי בקשה מוסכמת בינו לבין המחזיק היוצא?בית המשפט המחוזי השיב על

קרא עוד ←
אין מניעה לחייב נכס ש"אינו ראוי לשימוש" בהיטל שמירה

אין מניעה לחייב נכס ש"אינו ראוי לשימוש" בהיטל שמירה

בית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד עיריית תל-אביב,שעניינה בהטלת היטלי שמירה על נכסים בתל-אביב שאינם ראויים לשימוש.  בית

קרא עוד ←
העליון: במקרה של פיצול נכס באופן בלתי חוקי – ראוי לחייב את הבעלים בארנונה

העליון: במקרה של פיצול נכס באופן בלתי חוקי – ראוי לחייב את הבעלים בארנונה

בית המשפט העליון קובע את הדברים הבאים: 1. תשלום הארנונה נועד לאפשר את פעילויות הרשות המקומית. 2. לפי לשון החוק,

קרא עוד ←
הסדר תשלומים בארנונה – מדד שלילי

הסדר תשלומים בארנונה – מדד שלילי

בית המשפט קובע: במסגרת הסדר תשלומים לתשלום חוב ארנונה, אין להפחית את החוב עקב הפרשי הצמדה שליליים. קביעה זו ניתנה

קרא עוד ←