עריכת מכרזים

משרד WDZF בעל ניסיון רב בעריכת מאות מכרזים מכל הסוגים עבור רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.

משרד WDZF מלווה משפטית הליכי מכרז בפרויקטים מורכבים ומעניק ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות , תאגידים עירוניים
וועדות מכרזים בתחום דיני המכרזים.

ייצוג בתחום דיני המכרזים

  • משרד WDZF מלווה חברות וארגונים המשתתפים במכרזים, בין בשלב הכנה והגשה של ההצעה ובין בתקיפת החלטות של רשות שנפלו בהן פגמים.
  • משרד WDZF בכל ניסיון עשיר בייצוג משפטי בהליכים משפטיים בתחום דיני המכרזים, ובכלל זה במסגרת הליכי עתירה מינהלית, המרצת פתיחה, תובענה מינהלית וכיו"ב

עדכון סכומי מכרזים לפי המדד

  • להלן סכומים עדכניים של התקשרויות ומכרזים בשלטון המקומי המחייבות את הרשויות, בהתאם לסוג ההתקשרות
    ולסוג הרשות המקומית: עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, מועצות עד 20 אלף תושבים.
  • הנתונים המוצגים להלן מסתמכים על נתונים שפורסמו על-ידי משרד הפנים בנושא, בנוסף להתאמה למדד העדכני הידוע והנקוב מטה.
  • מידע זה מובא כשירות לציבור ואין בו משום ייעוץ או קבלת אחריות של המשרד.
  • לפרטים נוספים והבהרות – ניתן לפנות בעניין זה לעו"ד איתן דוד ממשרדנו – eitan@wdzf.co.il
סוג ההתקשרות  עיריות  מועצות  מועצות מעל 20 אלף תושבים
פטור ממכרז 149,500 73,700 149,400
מכרז זוטא 4 קבלנים 365,100 184,300 364,700
מכרז זוטא 6 קבלנים  730,100 368,700 730,000
מכרז פומבי 730,101 368,701 730,001

הערות:
1. כל הסכומים הינם בש"ח והם כוללים מע"מ ואת כל המיסים הרלוונטיים להתקשרות.
2. "מועצות" – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות עד 20 אלף תושבים
3. המדד הידוע נכון לתאריך: 04-22

לשאר תחומי הפעילות של המשרד