היטל השבחהבית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד עיריית תל-אביב,
שעניינה בהטלת היטלי שמירה על נכסים בתל-אביב שאינם ראויים לשימוש. 

בית המשפט קבע בפסק הדין, כי אין מניעה להטיל היטל שמירה על מחזיק של נכס שאינו ראוי לשימוש. חוקי העזר לשמירה קובעים כללים לגבי מתן הנחה, על-פי כללי משרד הפנים ובאישורו. לפי כללי משרד הפנים, ניתן להעניק הנחה מתשלום היטל שמירה מטעמים סוציו-אקונומיים בלבד. סמכותה של העירייה להעניק פטור מתשלום נקבעת בחוק העזר, ואין לה סמכות להעניק הנחה או פטור שאינם מוסדרים בו. היות שמדובר בהיטל, נדרשת זיקה רופפת בלבד לשירות שבגינו מול ההיטל – ולא מתחייבת זיקה ישירה.
במקרים מסויימים ניתן לקבוע פטור מתשלום ההיטל ביחס לאזורים מבודדים שבהם ברור כי לא מסופקת שמירה, ואולם במקרה זה, לא הוכח כי מדובר בנכס מבודד ומנותק שאין לו לכאורה זיקה כלשהי לשירותי השמירה. 

ת"צ 22526-04-15 דורית קירור ושיווק פרי בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו