Uncategorized

סכומים מעודכנים לעריכת מכרזים ברשות המקומית

סכומים מעודכנים לעריכת מכרזים ברשות המקומית

להלן סכומים עדכניים של התקשרויות ומכרזים בשלטון המקומי המחייבים את הרשויות, בהתאם לסוג ההתקשרות ולסוג הרשות המקומית: עירייה, מועצה מקומית,

קרא עוד ←